Наблюдение на марки Mark watching

Наблюдение на пазара Market surveys

Граничен контрол Border measures

IPR host

Как да опазим бренда си от нарушители.. научете повече

Наблюдение на марки

Наблюдение на марки

научете повече

Наблюдение на пазара

Наблюдение на пазара

 • Откриване на нарушители
 • Събиране на доказателства
 • Проверка на контрагенти
 • Проверка на продукти

научете повече

Граничен контрол

Граничен контрол

 • Българска граница
 • Европейска граница
 • Страна членка на ЕС
 • Балкански регион

научете повече

IPR host

IPR host

IPR host

 • комплексни услуги
 • пакетни цени
 • повече сигурност
 • грижа за собствеността

научете повече

 

Екипът на TMmonitor е създаден за да решава сложните въпроси по правоприлагане и опазване правата и интересите на правопритежателите на интелектуална собственост – автори, продуценти, изпълнители, изобретатели, собственици на търговски марки, дизайнери, групи от производители използващи регистрирани географски наименования и наименования за произход. В нашия екип има експерти по интелектуална собственост, адвокати и специалисти свързани в годините с правоприлагане включително осъществявали граничен контрол. Нашия екип е работил за множество компании и продукти като Hewlett-Packard – HP, Unilever, Procter & Gamble, Harley-Davidson, световни производители на цветя и разсад за цветя както и за множество българси компании – Бела България, Подемкран, Стилмед, Рефан и много други. При нужда ние ще изучим вашия проблем и ще ви подготвим компекс от мероприятия, които да доведат до ефективно ограничаване и спиране на извършваните наручения на ваши права.