Наблюдение на марки Mark watching

Наблюдение на пазара Market surveys

Граничен контрол Border measures

IPR host

Наблюдение на пазара

Наблюдение на пазара - TM Monitor

Наблюдението на пазара е реален оценител на моментното разпраделение и насищане на пазара с продукти (в това чесло фалшиви, имитиращи или продукти с друг проблем който трябва да бъдат контролирани от производителя им); дава ясна картина за мрежата на разпространение и очертава проблемните точки, които са част от риск анализа на всяка компания.

В силно кункурентата среда на пазара е важно притежателите на наложили се марки да могат да обезпечат защита им от имитация, копиране или други действия, които могат да повлияят пряко на позиционирането и имиджа на бренда сред потребителите.

Услугата, която предлагаме е наблюдение на пазара на стоки и услуги за възможно нарушение на права върху регистрирана или придобила известност търговска марка.

Наблюдение на пазара се извършва при заявка или на абонаментна база. На клиента се изпращат доклади от извършваните проверки.  При поискване, може да бъде предоставен и квалифициран съвет за възможностите за предприемане на конкретни действия за превенция и/или предутвратяване на открито нарушение или акт на нелоялна конкуренция.

Предлагаме и услуга – наблюдение на пазара за използването на бренда в интернет среда и социални мрежи, като може да се следи използването му в различни фирмени сайтове, социалните мрежи и форуми. Наблюдението включва и информация за налични негативни оценки и постове по отношение на наблюдавания бренд и други.

За повече информация следва да се обърнете за обсъждане и преценка на конкретния случай към екипа ни.