Наблюдение на марки Mark watching

Наблюдение на пазара Market surveys

Граничен контрол Border measures

IPR host

Наблюдение на марки

Как да опазим бренда си от нарушители.. научете повече

Наблюдение на марки

 • От 01.03.2011г. с влизане в сила на промените в Закона за марките и географските означения, на територията на Република България се въведе изцяло опозиционна система при регистрация на търговски марки.
 • Чрез въвеждането на опозиционна система се премахва експертизата за наличие на по-ранни права по време на процедурата по регистрация на търговската марка. Това означава, че Патентно ведомство вече няма да следи служебно (чрез извършване на проверка) дали заявената за регистрация марка вече не е собственост на друго лице. Така на практика само наличието на регистрирана марка не Ви гарантира, че в последствие няма да се появи последваща сходна или дори идентична регистрация на Вашата.

Процедура за регистрация на търговските марки пред Патентно ведомство: след подаване на заявката и заплащане на дължимата се такса, се извършва експертиза само по отношение на формална редовност на заявката и по отношение на предвидените абсолютни основания за отказ (знакът не е марка, противоречи на обществения ред, описателен е и др.); след приключване на тази експертиза, заявката ще бъде публикувана, като на притежателите на по- ранни права им се предоставя възможност в 3 месечен срок от датата на публикация да подадат опозиция срещу конфликтната заявка. Само чрез подаване на опозиция може да се спре регистрацията на сходна или дори идентична на Вашата марка. Пропускането на възможността за подаване на опозиция в срок води до автоматична регистрация на по-късната заявка.

 • Притежателите на вече регистрирани търговски марки следва да имат активна позиция за защита на правата си, а именно да се възползват по ефективен начин от възможността за подаване на опозиции.

За да може да се реализира подобна “грижа” за вече регистрираната марка и успешното й опазване, тя следва да бъде включена в система за наблюдение. Услугата наблюдение на търговски марките предназначена именно за обезпечаване на тази защита на вече регистрираната марка.

Наблюдението, което предлагаме се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на Р България, тоест наблюдават се следните регистри:

 • публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки;
 • публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на Марки на Общността – OHIM;
 • публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на РБългария;

При наличен доклад за открита сходна на наблюдаваната марка нова заявка, на клиента се изпраща информация относно: самата заявка, заявителят, стоките и услугите, за които е заявена, срок, в който могат да се предприемат адекватни действия.
Заедно с доклада, съдържащ цялата необходима Ви информация за конфликтната заявка, получавате и професионален съвет относно шансове за успех при евентуална опозиция.

 • Цената, която Ви предлагаме за наблюдение на една марка за период от 12 месеца в трите регистъра е 150 лева (при пакетни услуги за наблюдение на повече от една марка се предлагат намаления).
 • Ако имате интерес да работите съвместно с нас и да се възползвате от услугата ни „Наблюдение на марки”, моля попълнете следната онлайн заявка за регистриране на наблюдение.

1. Клиент
 1. Клиент ли сте на ТМ Монитор?
 2. задължително
 3. задължително
 4. задължително
 5. задължително
 6. задължително
 7. валиден email
2. Начин за получаване на репортите
 1. Отбележете начина на получавне на репортите
 1. задължително
 2. * Посочва се регистров номер, име на марката и класове за наблюдение.
 

Онлайн заявка за наблюдение на марки

 • При получаване на Вашата попълнена заявка, ще Ви бъде изпратена профрма за заплащане на дължимата се такса, при заплащане на таксата – заявените марки се вписват в системата за наблюдение, за което Ви информираме надлежно.
 • Два месеца преди изтичане на годишния Ви абонамент за наблюдение ще Ви бъде изпратена информация за неговото подновяване.Относно възможни отстъпки следва да се обърнете към екипа ни.Ако искате да получите допълнителна информация относно предлаганите от нас услуги, моля свържете се с нас в удобно за Вас време на посочените телефон или електронна поща.

Настоящето заявление за наблюдение на марки е форма за контакт с нас.

 

Настоящата услуга предоставяна, чрез настоящото заявление не Ви предоставя изключителни права, както и не Ви запазва дата или приоритет за наблюдение на заявки за сходни и идентични търговски марки. След попълване на заявката за наблюдение ще получите обратна връзка от нас и информация за следващите стъпки за стаптиране на услугата. Услугата се задейства до 7 дни след получаване на заплащане за едногодишен период.

Ако не получите е-майл от нас във връзка с Вашето заявление за наблюдение на марки в рамките на 24 часа моля проверете настройките на вашия е-майл или се свържете с нас на посочените кординати в секция контакти или на
e-mail за наблюдение на марки e-mail: office@tmmonitor.eu .